۱۳ شهریور ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 12 شهریور 96= 3 سپتامبر 2017

آخرین قسمت از ویژه برنامه قتل عام 67 و جنبش دادخواهی
میهمان: خانم پروین پوراقبالی مجاهد خلق ساکن آلبانی و از شاهدین قتل عام 67


در شش هفته گذشته، رادیو ایرآوا ویژه برنامه ای با نام "قتل عام 67 و جنبش دادخواهی" را تهیه و تقدیم حضورتان کرد که شامل گفتگوهایی بود با زندانیان سیاسی و بخصوص شاهدین قتل عام تابستان 67، که اینروزها مردم ایران، دادخواهی خون آنها را فریاد می کنند. امسال این ویژه برنامه به طور خاص چندین تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی را میزبان بود که سرگذشت زندان، و مقاومتشان را شنیدیم و شاهد وفاداری شان به مبارزه در راه آزادی میهن هستیم. باشد تا با دادگاهی شدن آمران و عاملان قتل عام 67، شاهد تکرار دوباره آن دوران سیاه در کشورمان نباشیم.